Välkommen till projektet Tåget!

Under 2017 kommer ett par skolor i Botkyrka kommun att börja använda en våldsförebyggande arbetsmodell i skolan. Denna modell kallas för Tåget och är utvecklad av Socialtjänsten i Botkyrka kommun.

Tåget bygger på att skapa en trygg bas för barnen i skolan. En trygg bas är viktig för att öka barns trivsel och lärande. Dessutom får barn och lärare undersöka vilka förväntningar det kan finnas på hur pojkar och flickor bör vara och bete sig, och vilka konsekvenser dessa förväntningar och beteenden kan ha. Särskilt fokus läggs på hur vi är mot varandra, och på att minska kränkande eller aggressiva beteenden. Tillsammans diskuteras hur barnen kan göra om någon annan blir kränkt eller mobbad, eller om de själva skulle drabbas.

Botkyrka kommun tillsammans med Länsstyrelsen och forskare från Karolinska Institutet önskar, inom ramen för en studie, undersöka hur väl Tåget fungerar i de skolor som deltar i utvärderingen.

Deltagande i utvärderingen är frivilligt. Om ni efter att ni fått svar på era frågor är intresserade av att delta i utvärderingen fyller ni som vårdnadshavare och ert barn i ett samtycke som skickas till forskargruppen.

Ni som har barn som går på skolor som deltar i utvärderingen är varmt välkomna att höra av om ni har frågor. Har du frågor om projektet och vill bli kontaktad? Skicka i så fall ett mail till sophie.osterberg@stud.ki.se.

Vänliga hälsningar

Pia Enebrink, Lisa Clefberg, Helena Lindqvist, & Johan Åhlén
(Karolinska Institutet)

&

Mantha Kasagianni
(Botkyrka kommun)